REEGLID

IDPA 7 erinevust IPSC’st

  1. Laskurite klassifikatsioon – laskureid jagatakse klassidesse vastavalt nende oskustele ja ettevalmistusastmele. Minimaalsete modifikatsioonidega relvad – enesekaitses ei ole avatud klassi. Suudmekompensaatoreid, raua porte, lisaraskusi, tugesid, taldasid ja laiendajaid ei kasutata.
  2. Võistlusvarustust ei kasutata. Kasutada tohib ainult varjatud ja igapäevaseks kandmiseks mõeldud kabuure ja salvetaskuid. Rihm ei tohi olla jämedam kui 45 mm ning paksem kui 8 mm ning peab kinnituma pükste rihma-aasadele. Laskeharjutuse sooritamise ajal ei tohi laskuril olla rohkem kui kaks varusalve. Varustust tuleb kanda varjatult, see ei tohi paista välja eest, tagant ega ka külgedelt, kui varjav riideese on eest lahti ja laskuri käed kõrvale maapinnaga paralleelselt väljasirutatud.
  3. Laskmine varju tagant. Laskeharjutuse sooritamisel peab laskur kasutama kõiki võimalikke vahendeid varjumiseks. Sihtmärgi laskmisel või relva laadimisel peab olema üle 50 % laskuri kehast varjatud. Madala varje korral peab laskuri üks põlv puudutama maad, vertikaalvarje korral (nt. sein vm. tarind) peavad olema jalad 100 % ulatuses varjatud.
  4. Laadimise nõuded. Relva laadimise ajal peab laskur olema varje taga. Ühelt positsioonilt teisele liikumisel ei tohi olla relv laadimata. Kasutatud salv tuleks jätta alles. Tühja salve tohib maha visata vaid juhul, kui relv on täiesti tühi.
  5. Märkide tabamise prioriteet. Kui ei ole antud taktikalist järjestust, tuleb märke tabada vastavalt taktikalisele prioriteedile. Kui arvestades kaugust laskurini asuvad märgid teine teisest kahe meetri kaugusel, siis loetakse need ühe ohtlikkuse tasemega märkideks. Laskmist tuleb alustada nendest märkidest, mille tabamiseks ei ole vaja varje tagant liialt välja tulla ning järgmisteks jätta märgid, mis nõuavad rohkemat välja tulemist.
  6. Punktiarvestusel kasutatakse Vickersi süsteemi. Selle eripära seisneb karistusaja määramisel möödalaskude ja laskmata sihtmärkide eest. Trahviaeg liidetakse laskeharjutuse sooritusajale.
  7. Sihtmärgid. Ametlik IDPA sihtmärk on inimese kujuga ning sellel on inimese pead meenutav arvestusala.

IDPA RELVASTUS

IDPA on spordiala, mis keskendub laskuri enesekaitseoskuste arendamisele. Kasutatakse ainult igapäevaseks kandmiseks mõeldud relvi ja kabuure ning enesekaitse laskemoona.

Eesmärgid on saavutatavad ka minimaalsete investeeringutega varustusega. Võistlusrelvad, –varustus ja –padrunid on sellel alal keelatud.

Relvad on jaotatud järgmistesse klassidesse:

Klass Padrunite arv salves
CDPCustom Defensive Pistol Division8
ESPEnhanced Service Pistol Division10
SSPStock Service Pistol Division15
CCPCompact Carry Division8
COCarry Optic10
REVRevolver Division6
BUGBack-Up Gun Division6
PCCPistol Caliber Carbine30

IDPA jaoks sobivad kõik enesekaitseks ja igapäevaseks kandmiseks ostetud püstolid ja revolvrid ning mis võib-olla seisavad kasutuseta relvakapis.

 CDPESPSSPCCPCOREVBUGPCC
Glock 17+++ +   
Glock 19+ +++   
Glock 43      + 
Glock 34++  +   
CZ 85+++++   
CZ 75+++ +   
Colt M1911+   +   
STI Trojan / Spartan+   +   
Makarov   +  + 
HK USP+++++   
Walter PPQ+++++   
Walter PPS      + 
Smith &Wesson 686     +  
Ruger GP 100     +  
Taurus Raging Bull 444     +  
Taurus Defender 85     +  
Rhino Match Master     +  
AR-15 Rifles in 9*19 caliber       +
Pistol Conversion Kit/Roni, IMI Defence etc/       +
Division Match Level Requirement Manufacturing Qtt Caliber (min) Power Factor Weight max with the magazine (kg) Size Action Barrel Aftermarket parts / Modification Max Capacity Max Load
Magwell Moonclip Custom Grips weight max (g) Custom Magazine / bottom weight max (g)
CM IN
SSP Stock Service Pistol All 2000 annual for specific models, 20K discontinued models 9*19 125 1.22 Size 1 SA/DA 10.79 57 28 15 15+1
ESP Enhanced Service Pistol All 9*19 125 1.22 Size 1 SA/DA, SA 10.79 57 42 10 10+1
CO Carry Optics All 9*19 125 1.28 Size 1 * SA/DA 10.79 57 28 10 10+1
CDP Custom Defensive Pistol All .45ACP 165 1.22 Size 1 SA/DA, SA 10.79 Yes 57 42 8 10+1
CCP Compact Carry Pistol All 9*19 125 1.07 Size 2 SA/DA, SA 11.11 57 42 8 10+1
REV** Stock Revolver All .38 Special, 105 1.22 10.8 4.25″ Yes 57 8 6
Enhanced Revolver All .357 Magnum 155 1.42 10.8 Yes 57 8 6
BUG Back Up Gun Standard Up to Tier 1 .380 ACP 95 0.737 Size 3 SA/DA, SA 8.89 57 42 6 5+1
Back Up Gun Revolver .38 Special 105 0.737 Size 3 SA/DA 6.35 No 5 5
SPD Special Devizion   9mm 10
PCC Pistol Caliber Carbine Optional Tier 1 -5 9*19, .358 Sig, .40S&W, 10MM, .45ACP 135 Semi-Auto 28 30 30