IDPA EESTI

Rahvusvaheline püstoliga enesekaitse ühendus (IDPA) on laskespordi organisatsioon, mis modelleerib enesekaitse stsenaariume ja kasutab ka tegelikke enesekaitse situatsioone. Tavaliselt nimetatakse seda laskespordi haru „enesekaitse püstoliga“.


Eri maade laskurite soovil käis 1996. aastal IPSC asutaja Jeff Cooper välja idee IDPA asutamiseks. IDPA eesmärk on propageerida ohutut ja praktilist tulirelvade ja varustuse kasutamist ning arendada laskurite praktilisi oskusi enesekaitse situatsioonides toimetulemiseks. Laskeharjutuste ülesehitus jäljendab potentsiaalselt ohtlikke stsenaariume eesmärgiga panna proovile laskuri oskused, võimed ja toimetulek enesekaitse situatsioonis. Laskeharjutusel ei mängi rolli laskuri varustus või sportlik meisterlikkus.

IDPA reeglid erinevad mõnevõrra IPSC reeglitest. Peamiseks erisuseks on relva varjatud kandmine, ainult hariliku varustuse kasutamine ja laskmine varju tagant. Märkide tabamisel on seatud mõningad taktikalised prioriteedid (nt. eesmised ja tagumised või relvastatud ja relvastamata). On ka muid teostuslikke erisusi. IDPA on orienteeritud enesekaitsele ning seetõttu tuleb laskeharjutuse läbimisel arvestada, et sihtmärgid „ründavad“ sooritajat. Ala unikaalsus seisneb selles, et see on suunatud erineva tasemega laskuritele. See on sobiv nii algajatele, laskuritele, kellel on kogemus muudes laskespordi alades kui ka huvitav ja kasulik professionaalidele.